Jesteśmy producentem ceramiki kominowej wytwarzanej w nowoczesnej technologii izostatycznego prasowania. Jako jedyni na świecie produkujemy jednolite trójniki  ceramiczne w zakresie średnic do 200mm, a także trójniki izostatyczne w kącie 45°. Posiadamy najszerszą na polskim rynku gamę ceramicznych systemów kominowych opartych na ceramice izostatycznej.
GALERIA

Eksploatacja urządzeń grzewczo-wentylacyjnych w aspekcie ochrony środowiska i ochrony przeciwpożarow

W dniach od 1 do 3 października 2015 r. w Opolu odbyła się konferencja techniczna pt. Eksploatacja urządzeń grzewczo-wentylacyjnych w aspekcie ochrony środowiska i ochrony przeciwpożarowej budynków. W spotkaniu wzięło udział ok. 150 osób w tym przedstawiciele służb kominiarskich, straży pożarnej, jednostek naukowo – badawczych, organizacji technicznych i przedstawiciele przemysłu związanego z ochroną środowiska i bezpieczeństwem przeciwpożarowym.  Była to już trzecia edycja tego typu wydarzenia, którego głównym organizatorem był: Wojewódzki Cech Kominiarzy w Opolu. Współorganizatorami byli: Korporacja Kominiarzy Polskich, Wydział Budownictwa Politechniki Opolskiej, Wojewódzka Komenda Państwowej Straży Pożarnej i Fundacja Bezpieczni w Domu. 

Konferencję patronatem honorowym objęli: Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, JM Rektor Politechniki Opolskiej, Państwowa Straż Pożarna, Marszałek Województwa Opolskiego, Starosta Powiatu Opolskiego, European Federation of Chimney – Sweeps, Izba Rzemieślnicza w Opolu, Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Opolu.

Patronat medialny nad konferencją objęły czasopisma: Kominiarz Polski, Magazyn Instalatora, Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja.

Konferencję otworzyli: Waldemar Drożdżol – Starszy Cechu Kominiarzy w Opolu i Prezes Korporacji Kominiarzy Polskich, Zbigniew Zembaty - prodziekan Wydziału Budownictwa Politechniki Opolskiej, Karol Stępień - komendant wojewódzki PSP w Opolu i Antoni Wolny – Prezes Fundacji Bezpieczni w Domu. Po otwarciu spotkanie prowadziła       dr inż. Elżbieta Kokocińska-Pakiet - pracownik wydziału Budownictwa Politechniki Opolskiej. W konferencji uczestniczyli m. in.: przewodniczący Europejskiej Federacji Mistrzów Kominiarskich Hans Gunter Bayerstedt, Prezes Jarosław Schön wraz z innymi przedstawicielami czeskich służb kominiarskich,  podsekretarz stanu MSW Stanisław Rakoczy, wicemarszałek województwa opolskiego Tomasz Kostuś, Norbert Szmolke – profesor Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej, Dariusz Nowak - dyrektor Centrum Oparzeń w Siemianowicach Śl., Krystian Walkowiak - Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Opolu, Krzysztof Biskup - zastępca dyrektora Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego, Tadeusz Staruch - Prezes Izby Rzemieślniczej w Opolu, Jan Broniewicz dyrektor NOT w Opolu.

Podczas otwarcia Starszy Cechu Waldemar Drożdżol został odznaczony przez Prezesa Izby Rzemieślniczej w Opolu Tadeusza Starucha „Kordzikiem Izby Rzemieślniczej w Opolu”– najwyższym odznaczeniem honorowym.

Tematyka konferencji obejmowała kwestie: bezpieczeństwa eksploatacji systemów kominowych, jakości środowiska wewnętrznego obiektów budowlanych, wpływu ogrzewania obiektów budowlanych na ochronę środowiska, technologii systemów wymiany gazów, bezpieczeństwa przeciwpożarowego i bezpieczeństwa konstrukcji budowlanych.

Konferencja podzielona została na cztery sesje:

Sesja I: Bezpieczne Ciepło – Bezpieczni w Domu,

Sesja II: Bezpieczeństwo obiektów budowlanych, mieszkań i budynków,

Sesja III: Odprowadzenie spalin w aspekcie ochrony środowiska,

Sesja IV: Rozwój techniki kominowej.

Zdaniem specjalistów problematyka poruszona podczas konferencji ma duży wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców i jakość powietrza podczas eksploatacji urządzeń grzewczych i wentylacyjnych.

Opinie osób uczestniczących wskazują na konieczność organizacji kolejnych edycji tego typu spotkań w przyszłości.

Logo innowacyjna gospodarka Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość.
"Wdrożenie internetowego systemu B2B w celu automatyzacji procesów ofertowania
zamawiania, produkcji, fakturowania i rozliczania systemów kominowych"

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
Logo Unia Europejska