Producent ceramiki kominowej wytwarzanej w technologii izostatycznego prasowania. Najszerszą na polskim rynku gama ceramicznych systemów kominowych.
GALERIA

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE WYKONAWCY

     Ciechanó, 05.07.2016 r.

Dotyczy zapytania ofertowego z dnia 15.06.2016 r. na budowę przyłącza energetycznego
w ramach Programu „Poddziałanie 3.2.1 POIR Badanie na rynek”.
 

Informujemy, iż w wyniku przeprowadzonej procedury wyboru wykonawcy na budowę przyłącza energetycznego została wybrana oferta złożona przez firmę
JTI Projekt Sp. z o.o. z siedzibą na ulicy Obrońców Tobruku 36/24, 01-494 Warszawa.
 
 
                                                                                                                   Z poważaniem,

Paweł Jarzyński – Prezes Zarządu

Załączniki:
Skan wyboru oferty
Logo innowacyjna gospodarka Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość.
"Wdrożenie internetowego systemu B2B w celu automatyzacji procesów ofertowania
zamawiania, produkcji, fakturowania i rozliczania systemów kominowych"

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
Logo Unia Europejska