JAWAR is a producer of chimney ceramics manufactured according to the modern technology of isostatic pressing. As the only company in the world, we manufacture single-pressed tees in diameters up to 200mm and isostatic tees in angle of 45°. We offer the widest range of chimney systems with isostatic ceramics on the Polish market.
GALLERY
Chimney has been an inseparable part of a house for many centuries. Although it is often forgotten, it makes for a necessary element of most of heating systems used nowadays.

The warmth and comfort, which we enjoy thanks to chimneys, must be connected with safety of use. Therefore, modern chimneys are not only economical and
easy to build, but first of all: safe...

RECENT ARTICLES

 • School of Good Builduing

  Zdjęcie School of Good Builduing
 • Training for chimney sweepes

  Zdjęcie Training for chimney sweepes
 • Training in JAWAR

  Zdjęcie Training in JAWAR
 • JAWAR sponsoring football team

  Zdjęcie JAWAR sponsoring football team
 • BUDMA 2014

  Zdjęcie BUDMA 2014
 • Business Gazelle

  Zdjęcie Business Gazelle
 • Meeting with architects

  Zdjęcie Meeting with architects
 • BUDMA 2013

  Zdjęcie BUDMA 2013
Logo innowacyjna gospodarka Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość.
Wdrożenie internetowego systemu B2B w celu automatyzacji procesów ofertowania
zamawiania, produkcji, fakturowania i rozliczania systemów kominowych

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
Logo Unia Europejska