JAWAR is a producer of chimney ceramics manufactured according to the modern technology of isostatic pressing. As the only company in the world, we manufacture single-pressed tees in diameters up to 200mm and isostatic tees in angle of 45°. We offer the widest range of chimney systems with isostatic ceramics on the Polish market.
GALLERY

Ceramic chimneys

 
JAWAR ceramic chimneys are a solution for customers, who want to use a durable and universal system. Ceramic chimneys are suitable for solid fuels as well as for gas and oil. Their advantages are also fast and easy installation, high acid and heat resistance and resistance to mechanical tensions.
See more...
JAWAR UNIWERSAL PLUS
Three layer chimney for all types of fuels (with isostatic pipe)
See more...
JAWAR K
Air supplied chimney system for condensation boilers (with isostatic pipe)
See more...
JAWAR SPS-K
Air supplied chimney for condensation boilers in multi-storey buildings (with isostatic pipe)
See more...
JAWAR NORD
Air suplied chimney for fireplaces (with isostatic pipe)
Szczegóły... ceramika izostatyczna
JAWAR KOMPAKT
Ceramic-steel chimney system with a flue gas duct.
See more...
Ventilation
Ventilation
 
See more...
isostatic ceramics
isostatic ceramics
Logo innowacyjna gospodarka Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość.
Wdrożenie internetowego systemu B2B w celu automatyzacji procesów ofertowania
zamawiania, produkcji, fakturowania i rozliczania systemów kominowych

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
Logo Unia Europejska