JAWAR is a producer of chimney ceramics manufactured according to the modern technology of isostatic pressing. As the only company in the world, we manufacture single-pressed tees in diameters up to 200mm and isostatic tees in angle of 45°. We offer the widest range of chimney systems with isostatic ceramics on the Polish market.
GALLERY

Business Gazelle title for JAWAR

JAWAR has been awarded a presitious title of Business Gazelle 2013. Companies which become market leaders thanks to extremely dynamic growth can become Business Gazelles.



The achieved title in the prestigious ranking is a sign of successful market strategy and long-term growth of the company and its products. It is also a commitment to special attention to the rules that oblige Gazelles, so that they can be in this noble company also next year.

                            
                             
                            

Logo innowacyjna gospodarka Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość.
Wdrożenie internetowego systemu B2B w celu automatyzacji procesów ofertowania
zamawiania, produkcji, fakturowania i rozliczania systemów kominowych

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
Logo Unia Europejska