JAWAR is a producer of chimney ceramics manufactured according to the modern technology of isostatic pressing. As the only company in the world, we manufacture single-pressed tees in diameters up to 200mm and isostatic tees in angle of 45°. We offer the widest range of chimney systems with isostatic ceramics on the Polish market.
GALLERY

School of Good Builduing

A cycle of trainings "School of Good Building" was started in December 2014 with a meeting of professionals with companies JAWAR, ROLBUD and ROCKWOOL. The program of training has been adjusted to the latest trends in constrution techniques. The training was divided into two stages: 1. presentation of knowledge with discussion; 2. practical exercises leaded by qualified trainers. The training covered a wide range of information concerning modern construction techniques, materials and tools.

Logo innowacyjna gospodarka Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość.
Wdrożenie internetowego systemu B2B w celu automatyzacji procesów ofertowania
zamawiania, produkcji, fakturowania i rozliczania systemów kominowych

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
Logo Unia Europejska