JAWAR is a producer of chimney ceramics manufactured according to the modern technology of isostatic pressing. As the only company in the world, we manufacture single-pressed tees in diameters up to 200mm and isostatic tees in angle of 45°. We offer the widest range of chimney systems with isostatic ceramics on the Polish market.
GALLERY

Training in chimney restoration with JAWAR ceramic liner

In June 2014 in the JAWAR headquarters we held a training for chimney professionals in the field of chimney restoration with JAWAR isostatically pressed ceramic liners. The training was divided into two stages: 1. presentation of product range and technical properties; 2. practical exercise of chimney restoration. Participants have received certificates allowing installtion of JAWAR liners and granting 20 years guarantee on them.

Persons interested in attending JAWAR trainings are requested to contact the Sales Department.

                           
                           
                            
                            
                            
 
Logo innowacyjna gospodarka Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość.
Wdrożenie internetowego systemu B2B w celu automatyzacji procesów ofertowania
zamawiania, produkcji, fakturowania i rozliczania systemów kominowych

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
Logo Unia Europejska