JAWAR is a producer of chimney ceramics manufactured according to the modern technology of isostatic pressing. As the only company in the world, we manufacture single-pressed tees in diameters up to 200mm and isostatic tees in angle of 45°. We offer the widest range of chimney systems with isostatic ceramics on the Polish market.
GALERIJA
Logo innowacyjna gospodarka INOVACIJOS. MES INVESTUOJAME Į ATEITĮ
AUTOMATINĖS B2B INTERNETINĖS UŽSAKYMŲ SISTEMOS ĮDIEGIMAS
UŽSAKYMAI,GAMINIAI,SĄSKAITŲ IŠRAŠAI

PROJEKTAS YRA FINANSUOJAMAS EUROPOS SAJUNGOS PLĖTROS FONDO LĖŠOMIS
PAGAL PUNKTĄ 8.2 INOVATYVIOS EKONOMIKOS PROGRAMA
Logo Unia Europejska